Η Εταιρία


Η ΚΑΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες και ερευνητική εμπειρία χρόνων σε υπηρεσίες πληροφορικής και γεωπληροφορικής. Η επιχείρηση έρχεται να καλύψει ένα κενό στο χώρο των υπηρεσιών παροχής γεωγραφικά προσδιορισμένου περιεχομένου πολυμέσων (geo-multimedia). Η kapou Α.Ε. έχει αναπτύξει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την αυτόματη χαρτογράφηση τοποθεσιών με τρισδιάστατες φωτογραφίες που επιτρέπουν την εικονική περιήγηση σε ένα χώρο. Τα ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία της εταιρίας συλλέγουν πανοραμικές φωτογραφίες από περιοχές τουριστικού, πολιτισμικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες προβάλλονται μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

Τα στελέχη της εταιρίας προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο με μεγάλη εμπειρία, ερευνητική και επαγγελματική, στον τομέα της πληροφορικής σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Το υλικό και λογισμικό που χρησιμοποιείται έχει αναπτυχθεί ή προσαρμοστεί από το προσωπικό μας, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρίας.

Η βασική φιλοσοφία και στόχος της kapou Α.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προώθησης και προβολής επιχειρήσεων ή προορισμών μέσα από τεχνολογίες αιχμής, ενώ τα προϊόντα της απευθύνονται σε εταιρίες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ