ΚΑΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Κτίριο Γ2
ΤΘ 60756, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ: 2310-365160, Φαξ: 2310-365162
email: info@kapou.gr